The first Anniversary of…

Bahtera itu semakin jauh mengayuh, tuk gapai segala impian dan harapan. Pada hari ini jam 16.00 (kurang dan boleh lebih) saya berikrar untuk berkeluarga. Semoga ditahun pertama saya ini akan menjadikan tahun-tahun berikutnya menjadi lebih indah.

Dan semoga dengan ini juga hidup bisa menjadi lebih indah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *