Teka-Teki Imam Al-Ghazali

dari Milist Sebelah Suatu hari Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya dan kemudian beliau memberikan pertanyaan teka-teki… Imam Ghazali : “Apakah […]